Home

Bevoegdheden

Alles over Asse en klimaat, milieu, ruimtelijke ordening ...
Of hoe Asse leefbaar maken...
Of hoe de Assenaar zijn gemeente meebestuurt...

Actueel

 

Sinds 1 juli is Jan De Leeuw de nieuwe voorzitter van Asse Groen. Wij danken onze vorige voorzitster, Julie Piessevaux ,voor al het werk dat ze gedaan heeft. Julie blijft wel actief in het bestuur.   Samen met zijn ploeg wil Jan De Leeuw verder werk maken van een groen en sociaal Asse.

 

...

Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Ecolife gaan, samen met de provincie Vlaams- Brabant, in 2016 vijf innovatieve klimaatprojecten in Vlaams-Brabant begeleiden. De

projecten werden geselecteerd na een oproep naar alle Vlaams-Brabantse gemeentebesturen en staan symbool voor het lokale...

 

Repair-cafés kom je meer en meer tegen. Ook in Asse heb je af en toe een repair-café: een

bijeenkomst in een zaaltje waarin oude (of tamelijk) nieuwe spullen gerepareerd worden. Zo wordt

voorkomen dat de afvalberg te groot wordt. Maar in Asse wordt dat maar heel sporadisch aangeboden.


 

Toch kan je nu al terecht bij een vrijwiliger die...