BURGER EN BESTUUR

Asse heeft verschillende gezichten : enerzijds nog landelijk en Vlaams, anderzijds is er een verbrusseling aan de gang . Dit is een grote uitdaging voor onze gemeente. Wij zijn ervan overtuigd dat hier een rol is gelegd voor elke burger, wijkcomités, culturele en sportverenigingen, jeugdbewegingen en scholen. De gemeente moet deze versterken en een luisterend oor hebben voor al deze verenigingen.

 

Wanneer burgers en verenigingen meewerken aan het reilen en zeilen van onze gemeente noemen wij dit participatie. En dit is voor Asse Groen heel belangrijk.

Actueel

Groen wil percentage stemmende Assenaren bij gemeenteraadsverkiezingen verhogen

 

 

Als alle stemgerechtigde buitenlanders in Asse zich registreren, vormen ze 12% van het totale kiespubliek bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. In 2012 vertegenwoordigeden ze nog maar 7% van alle stemgerechtigde Assenaren. Minder dan 1 op de tien van hen stemde mee in 2012....

Groen wil dat Asse haar diversiteit met straatnamen en kunstwerken erkent   Groen legde op de gemeenteraad van 15 januari 2018 een voorstel voor om van Asse een “Aangename diverse gemeente” te maken. Groen wil dat iedere burger zijn plaats vindt in de gemeente door een open diversiteitsbeleid. Groen vindt dat er in Asse veel meer inspanningen nodig zijn om alle bevolkingsgroepen en burgers...
speelelementen nodig op pleinen en wegen (foto genomen in Planckendael)
Groen wil kindvriendelijke wegen en pleinen in Asse

 

Groen stelt op de gemeenteraad van 18 december 2017 voor om een speelruimtebeleidsplan voor Asse te maken. “100 jaar geleden mochten kinderen van 8 jaar zich te voet zonder begeleiding van volwassenen tot wel 10 km van de woning verplaatsen.” zegt Edward Van Keer, gemeenteraadslid van Groen in Asse....

Pagina's