Mobiliteit

 

Elke Assenaar wordt geconfronteerd met de stilstand op onze wegen. Groen Asse heeft altijd op verschillende minder dure en sneller realiseerbare alternatieven gewezen . Wij zijn steeds voor het zoeken van een vlottere mobiliteit door de aanleg van fietspaden (bv. de Asse-Brussel fietsroute, oftewel de 'AB_route) carpoolparkings, betere bus- en treinverbindingen (ook met de deelgemeenten) en het aanpakken van sluipverkeer. Wij wensen ook het stappen stimuleren door de aanleg van betere voetpaden., waar mogelijk straten autoloos of doodlopend maken. Bijkomend zwaar verkeer moet geweerd worden door het ontmoedigen van nieuwe bedrijfsvestigingen. .

Deze maatregelen kunnen nu al gebeuren. Men moet daarvoor niet wachten op de aanleg van een rondweg.

 

De deputatie (= provinciebestuur) van Vlaams-Brabant heeft nu haar goedkeuring gegeven aan het voorkeurstracé en de gemeenteraad steunt de realisatie van dit tracé van de rondweg . Groen Asse wenst alleen mee te werken aan de realisatie ervan als de milieueffecten van deze rondweg zoveel mogelijk gemilderd worden én als er ook een quasi simultane autoluwe herinrichting van het centrum van Asse wordt verzekerd.

Actueel

Groen wil in 2018 een veilige en comfortabele fietsverbinding van Asse Terheide tot de AB-route

Als het van Groen afhangt komt er nog deze legislatuur een mooie fietsverbinding tussen Asse Terheide en het station van Asse. In combinatie met de aanleg van de AB-route tussen de stations van Asse en Zellik, wordt dit een mooie oost-west fietsverbinding dwars door heel Asse. Dit kan de...

Uitgebreide test van “mini-ring” in Asse gevraagd

 

Oppositiepartij Groen vroeg op de gemeenteraad van Asse  van 20 november 2017 om het concept van een “mini-ring” in het centrum van Asse uitgebreid te testen. “Uit een eerste testdag enkele maanden geleden bleek dat een mini-ring de doorstroming verbetert voor bussen en ander gemotoriseerd verkeer.” Zegt Edward Van Keer,...

 ​

 

Tijdens de week van 7 t.e.m. 14 augustus kunnen Assese senioren in een riksja rondgereden worden door vrijwilligers. Het gaat om een testweek. De elektrisch ondersteunde

riksja wordt voor een week gehuurd....

Pagina's