Onze mensen

 

Edward Van Keer (°1980) is ons gemeenteraadslid sinds 2012 en is niet beroerd om heel wat positieve voorstellen op de gemeenteraad te brengen. Ook binnen de structuren van Groen is hij heel actief, zo was hij tot januari 2015 voorzitter van de regio Groen Pajottenland.

Edward is duidelijk de man met een groen hart : hij studeerde burgerlijk ingenieur scheikunde en milieuwetenschappen en bouwde één van de eerste passiefwoningen in Asse (Terheide) .

Edward werkt als beleidsmedewerker bij het departement Mobiliteit en Openbare Werken (Vl. Overheid). Hij is lid van Transitie Asse, Velt, Natuurpunt en Lets.

Edward is steeds bereid tot een luisterend oor. Je kan hem volgen via http://www.facebook.com/edward.vankeer en hem contacteren via e-mail : edward_van_keer@yahoo.com 


 

 

Cecile Sillis, gewezen lerares wetenschappen, heeft heel wat ervaring: bijna 35 jaar partijervaring bij Groen ( Agalev ) Als oud-gemeenteraadslid, gewezen parlementair, lid van heel wat plaatselijke raden(o.a. milieuraad) kent zij het reilen en zeilen van zowel de lokale als Vlaamse politiek. Zij is dan ook één van onze meest ervaren, dynamische, kritische elementen in de groep.

Tot januari 2016 zetelde zij in de OCMW-raad van Asse, waarin zij  heel wat voorstellen ingediend heeft.

Momenteel is Cecile onder-voorzitster van Groen Asse en lid van de Politiek Raad Groen.