Milieu

 

In juni 2014 Asse heeft samen met 53 andere Vlaams-Brabantse gemeenten, de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven aan Klimaatengagement getekend.

Via dit zogenaamde burgemeestersconvenant gestuurd door Tie Roefs, onze Groen-

gedeputeerde in de provincie, engageert Asse zich om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 procent .

Dit heeft sinds feb/maart 2015 al enkele concrete gevolgen. In het industriepark van Mollem draaien de 4 windturbines nu volop en zo heeft haar eesrte groot klimaat visitekaartje op zak. Dit is al een mooie start.

 

Maar belangrijker is de Klimaatraad die ondertussen al voor de eerste keer bijeengekomen is.

In deze raad zetelen gemotiveerde burgers, verenigingen en vertegenwoordigers van het gemeentebestuur..

 

Mensen van Groen Asse zitten eveneens in de raad en wensen volop mee te werken aan de uitbouw van een klimaatneutrale samenleving. Wij willen zeker niet dat deze klimaatraad een symbolische praatbarak wordt, maar wij streven naar concrete oplossingen om ons Klimaatengament te doen slagen.

 

Maar niet alleen het klimaat, ook onze directe omgeving baart ons zorgen. Groen Asse ondersteunt elke beweging die p één of andere manier mee helpen aan het bewaren van onze landelijk karakter, het natuurbeheer, het behoud van de biodiversiteit of de bescherming van onze levenskwaliteit (vb. de problematiek van het fijn stof).

 

Actueel

Doe mee met Donderdag Veggiedag in Asse   Groen legde op de gemeenteraad van 15 januari 2018 een voorstel voor om van Asse een “Donderdag Veggiedag gemeente” te maken. Maar daar wou het gemeentebestuur niet op ingaan. Van Keer lanceert nu zelf een oproep naar alle Assenaren om een lokale afdeling van vzw EVA op te starten en zelf veggie-sensibiliseringsacties op touw te zetten. “Groen is...

Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Ecolife gaan, samen met de provincie Vlaams- Brabant, in 2016 vijf innovatieve klimaatprojecten in Vlaams-Brabant begeleiden. De

projecten werden geselecteerd na een oproep naar alle Vlaams-Brabantse gemeentebesturen en staan symbool voor het lokale...

 

Op 3 december 2015 weigerde de deputatie van de provincie de vergunningsaanvraag voor het storten van 58.000 m³ grond op de 6 ha van de oude steenbakkerij in Mollem. Een maand eerder, op 30 oktober 2015 besloot de Vlaamse Regering om de 15 ha aansluitende gronden niet op te nemen in het deelplan van het gewestelijk ruimtelijk...

Pagina's